Par “LASKANA”

Vairāk nekā trīsdesmit gadu laikā uzņēmums “LASKANA” ir papildinājis piedāvāto pakalpojumu klāstu- aptverot pilnīgi visu mežizstrādes procesu. Attīstot pakalpojumus un nemitīgi uzlabojot to kvalitāti, uzņēmums ir kļuvis par vienu no lielākajiem savā nozarē Latvijā.“LASKANA” dibinātājs Gunvaldis Vēsmiņš savas zināšanas un prasmes ir nodevis tālāk ne tikai darbiniekiem, bet arī dēlam Krišjānim Vēsmiņam, kas turpina nest uzņēmuma un Latvijas vārdu pasaulē.

SIA „LASKANA”

Latvijas–Zviedrijas kopuzņēmums „LASKANA” ir dibināts 1993. gadā Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā. Toreiz uzņēmuma pamatdarbība bija koku eksports. Nu jau vairāk nekā 30 gados uzņēmums ir būtiski audzis un attīstījies, investējot infrastruktūras izveidē un uzlabošanā, dažādu iekārtu un tehnikas iegādē, kā arī personāla mācībās un noieta tirgus un darbības virzienu paplašināšanā.

Galvenie darbības virzieni

  • Kokmateriālu pārvadājumi
  • Šķeldas pārvadājumi
  • Kuģu aģentēšana
  • Stividora pakalpojumi
  • Remontdarbnīcas pakalpojumi

SIA „LASKANA-MEŽS”

1999. gadā tika izveidots uzņēmums „LASKANA-MEŽS”, kura galvenās darbības jomas ir mežu īpašumu iegāde, cirsmu iegāde un pilna cikla mežu apsaimniekošana. Uzņēmums būtiski paplašināja darbību 2010. gadā.

Galvenie darbības virzieni

  • Pilna cikla mežu apsaimniekošana
  • Dažādu veidu un tipu kokmateriālu iepirkšana
  • Kokmateriālu loģistika un saistītie pakalpojumi

Meža apsaimniekošanas un saistīto pakalpojumu cikls

Mūsu speciālisti novērtēs arī jūsu mežus un ieteiks labāko ceļu, lai mežam ir produktīva nākotne – nesot labumu gan cilvēkam, gan saglabājot dabas vērtības, tā kā meži ir mūsu bagātība. Mūsu darbs sākas ar meža izstrādi un turpinās ar meža atjaunošanu un kopšanu.

0-3 gadi Atjaunošana 2-20 gadi Jaunaudžu kopšana 30-60 gadi Retināšana 80-120 gadi Galvenā cirte
0-3 gadi Atjaunošana 2-20 gadi Jaunaudžu kopšana 30-60 gadi Retināšana 80-120 gadi Galvenā cirte
Krišjānis Vēsmiņš

„Ir svarīgi būt aktīviem, lai spētu pielāgoties klientiem, esam spējuši būt elastīgi vissarežģītākajās situācijās, un, lai to nodrošinātu, Jūsu rīcībā ir vislabākie savas nozares speciālisti.”

Krišjānis Vēsmiņš
SIA „Laskana” valdes priekšsēdētājs

Mūsu vērtības

„LASKANA” un „LASKANA-MEŽS” dodas uz priekšu ar misiju — zaļākai nākotnei! To novērtē gan mūsu vietējie, gan starptautiskie sadarbības partneri.

Ilgtspējība

Ilgtspējība

Mūsu uzņēmējdarbības svarīgākais elements ir dabas resursu izmantošana, tāpēc mēs rūpīgi sekojam līdzi, lai mēs saimniekotu saskaņā ar ilgtspējības pamatprincipiem.
Ilgtermiņa sadarbība

Ilgtermiņa sadarbība

Neatkarīgi no tā, vai veidojam sadarbību ar darbinieku, klientu vai piegādātāju, cenšamies to balstīt uz ilgtermiņa sadarbības pamatprincipiem — uzticību, atklātību un abpusējiem ieguvumiem.
Attīstība

Attīstība

Tiecamies gan attīstīt un nodrošināt modernas tehniskās iekārtas, gan nepārtraukti celt mūsu darbinieku kvalifikāciju.

Mūsu infrastruktūra un tās iespējas

3 ostas

Saimniecisko darbību veicam trijās Latvijas ostās

1 000 000 m3

Vairāk nekā 1 000 000 m3 kravas pārvadājumi gadā

270 t/h

Vidējais kuģu iekraušanas ātrums

6000 m2

Lielas sauso kravu noliktavas

45000 m2

Plašs atklātais kravas laukums

366 m

Dzelzceļa pievedceļš ar iespēju apkalpot 25 vagonus

50+

Industriālās tehnikas vienības

Iepazīstiet mūsu komandu

Krišjānis Vēsmiņš

Krišjānis Vēsmiņš

Valdes loceklis
Ēriks Burkevics

Ēriks Burkevics

Remontdarbnīcas vadītājs - Remontdarbnīcas pakalpojumi kravas un industriālajām mašīnām
Ojārs Zeme

Ojārs Zeme

Ražošanas direktors - Ostas un autokrāna pakalpojumi
Lauris Pirktiņš

Lauris Pirktiņš

Transporta struktūrvienības vadītājs, kokmateriālu loģistika
Jānis Uldukis

Jānis Uldukis

Latgales reģiona meistars
Ina Meļķe

Ina Meļķe

Grāmatvede
Artūrs Horna

Artūrs Horna

Darbnīcu vadītājs
Dainis Ozols

Dainis Ozols

Mežsaimniecības daļas vadītājs
Solvita Džeriņa

Solvita Džeriņa

Grāmatvede
Viesturs Evaldsons

Viesturs Evaldsons

Zaru šķeldas izstrādes meistars
Alberts Fedotovs

Alberts Fedotovs

Viduslatvijas reģiona meistars
Ansis Horna

Ansis Horna

Ziemeļkurzemes reģiona meistars
Armands Ozols

Armands Ozols

Dienvidkurzemes reģiona meistars
Rihards Vībāns

Rihards Vībāns

Viduslatvijas reģiona meistars
Anna Šeļega

Anna Šeļega

grāmatvedības uzskaitvede
Lelde Krimpa

Lelde Krimpa

Sertifikācijas speciālists
Juris Otaņķis

Juris Otaņķis

Mežsaimniecības speciālists
Jānis Čanders

Jānis Čanders

Nekustamo īpašumu speciālists
Gatis Sidorovs

Gatis Sidorovs

Loģistikas speciālists
Mārtiņš Dāboliņš

Mārtiņš Dāboliņš

Mežizstrādes meistars
Rihards Škutāns

Rihards Škutāns

Zaru šķeldas izstrādes meistars
Nauris Raize

Nauris Raize

Mežkopis
KUĢU AĢENTI

KUĢU AĢENTI

Kuģu fraktēšana un aģentēšana
MĒRNIEKI

MĒRNIEKI

Kravas noformēšana