Mežu apsaimniekošana

Nodrošinām visu tipu mežu pilna cikla apsaimniekošanas pakalpojumus no meža apsaimniekošanas rekomendāciju izveides līdz mežizstrādei un koksnes pārdošanai.

Kāpēc apsaimniekot mežu?

Droša ilgtermiņa investīcija

Salīdzinājumā ar citiem investīciju veidiem mežs ir droša ilgtermiņa investīcija. To apliecina arī stabilais meža cenu kāpums.

Palielināt vērtību

Gudri un efektīvi apsaimniekojot mežu, 10 gados tā vērtību ir iespējams palielināt līdz pat 2,5 reizes.

Vide

Mežu kopšana ļauj saglabāt to bioloģisko daudzveidību, sniedzot ne tikai tūlītēju, bet arī ilgtermiņa labumu videi un nākamajām paaudzēm.

Meža apsaimniekošanas pakalpojumi

„LASKANA” piedāvā gan pilna cikla meža apsaimniekošanas un mežizstrādes pakalpojumus, gan tikai atsevišķus pakalpojumus atbilstoši Jūsu vajadzībām un vēlmēm.

Apsaimniekošanas plāns

Meža apsaimniekošanas plāns ietver rekomendācijas par veicamajiem darbiem, lai celtu meža īpašuma vērtību (ieskaitot inventarizāciju un taksāciju). Apsaimniekošanas plāns parasti ietver tādus darbus kā augsnes gatavošana, meža infrastruktūras uzturēšana, meža kopšana, uzraudzība, meža atjaunošana, mežizstrāde un koksnes tirdzniecība.

Meliorācijas atjaunošana vai izveide

Latvijas klimata un ģeogrāfiskā novietojuma dēļ meliorācijas sistēmas būtiski ietekmē meža kvalitāti, tādēļ ir svarīgi apsekot jau izveidotās meliorācijas sistēmas un, ja nepieciešams, veikt to atjaunošanu, kā arī izveidot tās vietās, kur meliorācijas sistēma ir vajadzīga.

Mežaudzes stādīšana un kopšana

Meža atjaunošanā ietilpst tā ieaudzēšana izcirtumos vai citās ar mežu neaizņemtās platībās. Izvēloties stādīt augstvērtīgu stādmateriālu, ir iespējams palielināt meža vērtību nākotnē. Alternatīva ir ļaut kokiem dabiski atjaunoties, kas ir laikietilpīgāk. Kopšanas galvenais nolūks ir izveidot vēlamo mežaudzes sastāvu ar noteiktu koku skaitu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un produktīvu mežaudžu veidošanos.

Kopšanas cirtes un retināšana

Meža retināšana vai kopšanas cirtes ir nepieciešamas, ja mežā ir attīstījusies jauno kociņu paauga vai izveidojies dzīvotspējīgs otrais stāvs. Retināšanu veic, lai samazinātu biezību mežā. Šajā posmā ir iespējams gūt ienākumus no šķeldas pārdošanas.

Mežizstrāde

Piedāvājam veikt arī cirsmas izstrādes shēmu sagatavošanu, cirsmas novērtēšanu, cirsmas izstrādi un citus saistītos pakalpojumus. Galvenā cirte ir iespēja gūt ienākumus no ieguldījumiem. Mežaudzes nociršana notiek vienā vai vairākos posmos, ir būtiski ievērot vairākus principus, lai nekaitētu videi.

Citi saistītie pakalpojumi

Nodrošinām jebkādus citus ar meža kopšanu un galveno cirti saistītus pakalpojumus: kokmateriālu izvešanu no meža, transportēšanu līdz ražotnei, zāģētavai vai ostai u. c.

Saņemiet meža apsaimniekošanas piedāvājumu

Sniedziet pieteikuma veidlapā prasīto informāciju, lai mēs varētu sagatavot provizorisku plānu. Pēc vienošanās par plāna izveidi un meža apsekošanas klātienē mēs varēsim Jums piedāvāt pilnvērtīgu un detalizētu meža apsaimniekošanas plānu.
  Mūsu darbības pamatprincipi

  Videi draudzīgi

  Videi draudzīgi

  Mūsu uzņēmējdarbības svarīgākais elements ir dabas resursu izmantošana. Tieši tādēļ mēs rūpīgi sekojam līdzi, lai mēs saimniekotu saskaņā ar ilgtspējības pamatprincipiem.
  Ekonomiski pamatoti

  Ekonomiski pamatoti

  Neatkarīgi no tā, vai veidojam sadarbību ar darbinieku, klientu vai piegādātāju, cenšamies to balstīt uz ilgtermiņa sadarbības pamatprincipiem — uzticību, atklātību un abpusējiem ieguvumiem.
  Sociāli atbildīgi

  Sociāli atbildīgi

  Tiecamies gan attīstīt un nodrošināt modernas tehniskās iekārtas, gan nepārtraukti celt mūsu darbinieku kvalifikāciju.

  „Mežs bija, ir un būs viens no svarīgākajiem valsts labklājības balstiem un avotiem. Tāpēc mūsu misija ir veidot ilgtermiņa attiecības ar meža īpašniekiem un, atbildīgi strādājot, vairot meža vērtību, kā arī iedzīvotāju labklājību.”

  Juris Otaņķis
  Meža apsaimniekošanas vadītājs

  Sazinieties ar mums

  Ja vēlaties uzzināt vairāk par sava meža apsaimniekošanas iespējām, sazinieties ar mūsu mežsaimniecības speciālistu Juri Otaņķi.