Produkcija

LSEZ SIA “LASKANA” iepērk plaša sortimenta papīrmalku ostās, kurās ir pieejams darbam nepieciešamais tehniskais nodrošinājums.

Mūsu uzņēmums ražo šķeldu un kamīnmalku, nodarbojas ar kokmateriālu pārstrādi un vairumtirdzniecību gan Latvijā, gan ārzemēs, kā arī nodrošina stividora pakalpojumus.

PIE MUMS IR IZDEVĪGĀKIE NOTEIKUMI UN LABĀKĀS CENAS!

PIEEJAMIE IEPIRKŠANAS PUNKTI:

LIEPĀJĀ

Liepāja, Brīvostas 40

ROJĀ

Roja, Selgas iela 1 L

RĪGA

Zilā iela 22/24,
Rīga
Liepāja Roja Rīga
Bērza papīrmalka – 3m 58.00 58.00 58.00
Skujkoku papīrmalka – 3m 65.00 65.00 65.00
Apses papīrmalka – 3m 50.00 50.00 50.00
Skujkoku malka – 3m 48.00 48.00 48.00
Malka – 3m 42.00 42.00 42.00
Kurināmā šķelda – ber/m3
Kurināmā šķelda – ber/m3 (FSC Controlled Wood)
Kurināmā šķelda – ber/m3 (FSC 100% vai FSC Mix Credit)
Cenas no 02.02.2024.

* Norādītās cenas ir FSC® sertificētai un FSC® Controlled Wood koksnei

OBLIGĀTIE KRAVAS PAVADDOKUMENTI

Lai nodrošinātu FSC® standarta prasības, kā arī LSEZ SIA LASKANA likumības pārbaudes sistēmas prasības, informējam par sekojošo:

Piegādāto kokmateriālu kravu pavaddokumentā – pavadzīmē jābūt norādītai kokmateriālu izcelsmes vietai, ciršanas apliecinājuma numuram, kā arī pavadzīmei jāpievieno:

 • ciršanas apliecinājuma kopija;
 • izcelsmes ķēde (līgumi u.tml.) līdz meža īpašniekam;
 • cirsmas kontrollapa par katru ciršanas apliecinājumu.

Cirsmas kontrollapas ir nepieciešamas, lai varētu identificēt meža izstrādātāju, jo FSC prasības nosaka, ka tam ir jāveic darba drošības pārbaudes. Šīs pārbaudes reizi gadā veiksim mēs – kā kokmateriālu saņēmējs.

Ja esat jauns LSEZ SIA LASKANA (License Code FSC-C020422) vai SIA LASKANA-MEŽS (License Code FSC-C128895) piegādātājs, Jums jāparaksta Piegādātāja pašdeklarācija, kurā tiek apliecināta Jūsu piekrišana sadarboties un sniegt informāciju par koku izcelsmi.

Sīkāku informāciju iespējams uzzināt pie uzņēmuma sertifikācijas speciālista Ojāra Zemes (tel.: 29257410).

Pavaddokumentus iespējams nosūtīt skenētus e-pastā arī pirms kravas nosūtīšanas:

No 01.03.2019. bez visiem nepieciešamiem pavaddokumentiem kravas netiks pieņemtas.

Ja uz pavadzīmes ir FSC paziņojums, tad pavaddokumenti nav nepieciešami!!!

KVALITĀTES PRASĪBAS

SKUJKOKU PAPĪRMALKA
 • Prasības

  • Priedei un eglei jābūt svaigi zāģētām;
  • Diametrs: no 6cm tievgalī – 60cm resgalī /bez mizas/;
  • Zariem jābūt nozāģētiem paralēli, līdz ar stumbru.

 • Pieļaujams

  • Zaru augstums: līdz 3cm;
  • Vienpusējā līkumainība: 10%
  • Divpusējā līkumainība: 5%
  • Iekšējie un aplievas krāsojumi, zilējumi līdz 30% no diametra.

 • Nav pieļaujams

  • Trupe
  • Padēls
  • Dakšveida zari
  • Apogļojums
  • Metāliski ieslēgumi
  • Kukaiņu bojājumi
  • Skaldīta p/m
  • Plastmasa

BĒRZA PAPĪRMALKA
 • Prasības

  • Bērzam jābūt svaigi zāģētam
  • Garums: 3m;
  • Diametrs: no 6cm tievgalī – 60cm resgalī /bez mizas/;
  • Zariem jābūt nozāģētiem paralēli stumbram

 • Pieļaujams

  • Zaru augstums: līdz 3cm;
  • Vienpusējā līkumainība: 10%
  • Divpusējā līkumainība: 5%
  • Neīstais kodols
  • Iekšējie un aplievas krāsojumi

 • Nav pieļaujams

  • Trupe
  • Marmortrupe
  • Padēls
  • Dakšveida zari
  • Apogļojums
  • Metāliski ieslēgumi
  • Kukaiņu radīti bojājumi
  • Skaldīta p/m
  • Plastmasa

APSES PAPĪRMALKA
 • Prasības

  • Apsei jābūt svaigi zāģētai
  • Garums: 3m;
  • Diametrs: no 8cm tievgalī – 50cm resgalī /bez mizas/;
  • Zariem jābūt nozāģētiem paralēli stumbram.

 • Pieļaujams

  • Zaru augstums: līdz 3cm;
  • Vienpusējā līkumainība: 10%
  • Divpusējā līkumainība: 5%
  • Kodola trupe /augoša koka trupe/: līdz 30% no diametra

 • Nav pieļaujams

  • Mīkstā trupe
  • Padēls
  • Dakšveida zari
  • Apogļojums
  • Metāliski ieslēgumi
  • Kukaiņu radīti bojājumi
  • Skaldīta p/m
  • Plastmasa

LAPKOKU MALKA
 • Prasības

  (Visas Latvijā augošās koku sugas)

  • Diametrs: no 5cm tievgalī – 60cm resgalī

 • Nav pieļaujams

  Apogļojumi
  Metāliski ieslēgumi
  Plastmasa

SKUJKOKU MALKA
 • Prasības

  (Visas Latvijā augošās egles un priedes koku sugas)

  • Diametrs: no 5cm tievgalī – 60cm resgalī

 • Pieļaujams

  Mīksta trupe

APAĻKOKU ŠĶELDA
 • Prasības

  LSEZ SIA “Laskana” iepērk visu koku sugu koksnes šķeldu

  KOKSNE ŠĶELDU IZMĒRI

  90%

  BIEZUMS (mm) 5 – 15
  PLATUMS (mm) 5 – 40
  GARUMS (mm) 10 – 100

  10%

  BIEZUMS (mm) 15 – 20
  PLATUMS (mm) 40 – 50
  GARUMS (mm) 100 – 150

 • Pieļaujams

  PIEĻAUJAMAIS SASTĀVS

  • Miza – līdz 15%
  • Trupe – līdz 0,10%
  • Skaidas – līdz 10%

 • Nav pieļaujams

  • Metāla un plastmasas izstrādājumi
  • Akmeņi
  • Zeme
  • Citi svešķermeņi
  Koksnes šķeldas tilpuma uzmērīšana un pieņemšana notiek ber/m3. Ja koksnes šķeldas kvalitāte neatbilst prasībām, tad krava netiek pieņemta.