Par mums

LSEZ SIA “LASKANA” ir uzņēmums Liepājā, kas nodarbojas ar papīrmalkas, kamīnmalkas un biokurināmā – šķeldas un skaidas, skaidu brikešu un granulu vairumtirdzniecību. Šķeldu un kamīnmalku ražojam paši,  kā arī  iepērkam.

Uzņēmuma teritorijas kopējā platība ir 7 hektāri, no kuras 80% noklāta ar dzelzsbetona plātnēm. LSEZ SIA “LASKANA” ir dzelzceļa pievedceļš ar kopējo garumu 366 metri, uz kuru vienlaicīgi var padot un izkraut 20 vagonus. Kopā ir trīs ostas piestātnes. Divas piestātnes ir 170 metrus garas ar dziļumu 6,7 metri un trešās piestātne ir 100 metrus gara ar dziļumu 3,5 metri. LSEZ SIA “LASKANA” teritorijā ir sauso kravu noliktava – 6 000 m2  un plašs atklātais kravas laukums – 45 000 m2.

MŪSU POLITIKA

KLIENTS

Mūsu darbība ir vērsta uz klientu rūpīgu un savlaicīgu vēlmju un vajadzību izzināšanu, kvalitatīvu kokmateriālu  apstrādi, un savlaicīgu piegādi. Sekojot līdzi nozares attīstības tendencēm,  rūpējamis, lai mums būtu modernākais tehnoloģiskais nodrošinājums, piedāvājumā jauni produkti un plaša spektra pakalpojumi.

PIEGĀDĀTĀJI

Atbalsta process sekmīgai uzņēmuma darbībai ir ciešā sadarbība ar  piegādātājiem. Abpusēji izdevīgas un godīgas attiecības tiek veidotas, ievērojot abu pušu vēlmes un vajadzības. Mēs izskatām ikviena  piegādātāja ierosinājumus un sūdzības,  lai pilnveidotu uzņēmuma darbību, savastarpējo sadarbību un neatkārtotu kādas radušās kļūdas nākotnē.

DARBINIEKI

Uzņēmuma veiksmīga darbība nav iespējama bez radošiem, atbildīgiem un kompetentiem darbiniekiem. Ikvienam no kandidātiem, lai pievienotos mūsu kolektīvam, pirms pienākumu uzsākšanas tiek izvirzītas stingras prasības, kuras jāievēro strādājot uzņēmumā. Katram darbiniekam jābūt savas  jomas profesionālim, lai veidotu spēcīgu komandu.

KVALITĀTE

Mēs rūpējamies par nepārtrauktu savu darbinieku kvalifikācijas celšanu, kā arī  tehniskā nodrošinājuma attīstību. Tā mēs nodrošinām kvalitatīvu produktu ražošanu un mūsdienīgu pakalpojumu sniegšanu jebkādos apstākļos. Mūsu nepārtrauktais attīstības process nodrošina uzņēmuma veiksmīgu pastāvēšanu un pilnveidošanos.

0
DARBINIEKU SKAITS
UZŅĒMUMĀ
0
VIDĒJAIS APKALPOTO
KUĢU SKAITS GADĀ
0
t/h
VIDĒJAIS KUĢU
IEKRAUŠANAS ĀTRUMS
0
m
DZELZCEĻA
PIEVADCEĻŠ