Riska novērtējums

  |   Jaunumi

Ar šo darām zināmu, ka š.g. Novembrī  tiek plānots uzņēmuma LASKANA SIA sertifikācijas novērtējums par atbilstību Sustainable Biomass Partnership (SBP)standartam.
Standarti atrodami Sustainable Biomass Partnership mājaslapā http://www.sustainablebiomasspartnership.org/documents , novērtējumu veiks NEPCon, SIA.

 

SBP ir Eiropas lielāko biomasas enerģētikas uzņēmumu izveidots standarts, kas nosaka prasības izejmateriāla izcelsmei granulu un kurināmās biomasas ražošanas uzņēmumiem visa pasaulē.
SBP standarts nosaka, ka granulu un biomasas izejmateriālam ir jāatbilst videi draudzīgai, ekonomisko un sociālo faktoru līdzsvarotiem biomasas iegūšanas avotiem.

 

Par cik Latvijai nav vienota  un apstiprināta SBE riska novērtējuma, un nav definēti risku mazināšanas instrumenti, LASKANA SIA individuāli ir izstrādājis riska novērtējumu Latvijai, kurā ir izvērtēti dažādi vides, darba drošības un citi riski, iepērkot koksnes biomasu no lauksaimniecības zemēm, zarus pēc mežistrādes, koksnes atlikumus pēc kokapstrādes biomasas eksportam.

 

Riska kategorijas tika izvērtētas dabā un saskaņā ar vietējo likumdošanu, kā arī izveidota sistēma risku mazināšanai, kas varētu negatīvi ietekmēt kādu no jutīgām mežsaimniecības, mežistrādes jomām.

 

Failu iespējams lejuplādēt spiežot uz pogas:

RISKA NOVĒRTĒJUMS

Biomasas piegādes ķēdes risku mazināšanas pasākumi:

RISKA MAZINĀŠANAS PASĀKUMI