Bērza papīrmalkas šķeldas eksporta krava

  |   Jaunumi

2016. gada janvārī LSEZ SIA “LASKANA” sagatavoja augstas kvalitātes bērza papīrmalkas šķeldas kravu, kas tika eksportēta uz Turciju. Kravas apjoms – 33 tūkst. tonnas.