Mežus īpašumā

SIA “LASKANA-MEŽS” iepērk mežus lielākajā Latvijas teritorijā. Operatīvi veicam  novērtējumu, lai sagatavotu kvalitatīvu piedāvājumu klientam, pēc iespējas īsākā laika periodā.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN VĒRĀ ŅEMAMI FAKTI, JA VĒLATIES PĀRDOT MEŽA ĪPAŠUMU:

ZEMES GRĀMATA

ZEMES GRĀMATAS APLIECĪBA

BANKAS DATI

PASES VAI ID KARTES DATI

LAULĪBĀ IEGĀDĀTU ĪPAŠUMU PĀRDOD ABIEM KLĀTESOT

Ja īpašums ir iegādāts kopdzīves laikā (laulībā), tad pārdošanas līguma parakstīšanā jāpiedalās abiem laulātajiem.

MEŽU ĪPAŠUMU PIRKŠANAS/PĀRDOŠANAS PROCESS:

KLIENTA DOKUMENTI

Klients sagatavotos dokumentus nogādā mūsu birojā vai nodod uzņēmuma pārstāvim.

TIKŠANĀS PIE NOTĀRA

Pēc dokumentu iesniegšanas, klientam vēlamajā laikā un vietā tiek sarunāta tikšanās pie notāra.

LĪGUMA PARAKSTĪŠANA

Abpusēji tiek parakstīts pirkšanas/pārdošanas līgums.

PĀRSKAITĪJUMS

Samaksa par pirkto/pārdoto īpašumu tiek nodrošināta līgumā atrunātajos termiņos.

SAZINIES AR MUMS:

Visā Latvijas reģionā

DAINIS OZOLS