Mežu apsaimniekošana

Jums ir mežs un ir nepieciešami tā apsaimniekošanas pakalpojumi? Mēs Jums palīdzēsim! Labprāt uzklausīsim Jūs vēlmes mežu apsaimniekošanai un ieteiksim piemērotāko, kvalitatīvāko un izdevīgāko risinājumu. Nodrošinām pilnu mežu apsaimniekošanas ciklu, kas ir nepieciešams, lai saglabātu  tā bioloģisko daudzveidību, atjaunošanās spēju un produktivitāti.

PIEDĀVĀJAM VEIKT ŠĀDUS MEŽSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMUS:

 • MEŽA APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNA IZSTRĀDI (inventarizācijas veikšanu un taksāciju)
 • STIGOŠANU

 • ATZAROŠANU

 • DASTOŠANU

 • CIRSMAS IZSTRĀDES SHĒMU SAGATAVOŠANU
 • CIRSMAS NOVĒRTĒŠANU

 • CIRSMAS IZSTRĀDI

 • CIRSMAS SAGATAVOŠANU

 • STĀDĪŠANU

 • JAUNAUDŽU KOPŠANU

 • KONSULTĀCIJAS PAR MEŽA APSAIMNIEKOŠANU
 • U.C.

PILNS MEŽA APSAIMNIEKOŠANAS CIKLS

 • ATJAUNOŠANA

  Meža atjaunošanā ietilpst tā ieaudzēšana izcirtumos vai citās ar mežu neaizņemtās platībās. /0-4 gadi/

 • JAUNAUDŽU KOPŠANA

  Šis process tiek veikts mežaudzēs un izcirtumos, kuros stādīti, sēti vai dabiski atjaunojušies koki. Kopšanas galvenais mērķis ir izveidot vēlamo mežaudzes sastāvu ar noteiktu koku skaitu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un produktīvu mežaudžu veidošanos.  /2-20 gadi/

 • RETINĀŠANA

  Meža retināšana ir nepieciešama, ja tajā ir attīstījusies jauno kociņu paauga vai izveidojies dzīvotspējīgs otrais stāvs. Retināšanu veic, lai samazinātu biezību un veidotu gaišu un skraju mežu. /30-65 gadi/

 • GALVENĀ CIRTE

  Šajā procesā ietilpst mežaudzes nociršana vienā vai vairākos paņēmienos pēc galvenās cirtes caurmēra sasniegšanas, vai cirtes vecuma. /80-100 gadi/