Augošu koku cirsmas

SIA “LASKANA-MEŽS” strādā visā Latvijas teritorijā un iepērk cirsmas visdažādākajās vietās. Lai nodrošinātu augstākajiem standartiem atbilstošu apkalpošanas servisu, Latvijas teritorija ir sadalīta pa 6 reģioniem un katrā no tiem ir vismaz viens atbildīgais mežizstrādes meistars. Katra reģiona meistars strādā individualizēti ar katru klientu un ir atbildīgs par profesionālu cirsmu novērtēšanu (dastošanu). Izskatām un novērtējam ikviena interesenta piedāvājumus.

CIRSMAS ĪPAŠNIEKAM NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI PIRKŠANAS/PĀRDOŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAI:

CIRŠANAS APLIECINĀJUMS

ZEMES GRĀMATAS APLIECĪBA

MEŽA ZEMES PLĀNA KOPIJA

MEŽA ROBEŽPLĀNA KOPIJA

PASES VAI ID KARTES DATI

BANKAS KONTA DATI

DARBĪBAS, KURAS NODROŠINA ĀTRĀKU CENAS NOTEIKŠANU JŪSU CIRSMAI:

CIRSMAS DASTOŠANA

Sākotnēji cirsmai ir jābūt nodastotai (visu esošo koku nomērīšana meža nogabalā ). Nepieciešamības gadījumā,  piedāvājam veikt arī dastošanu.

CIRSMAS VĒRTĪBAS NOTEIKŠANA

Iegūto informāciju jānosūta mūsu mežizstrādes meistaram, kurš noteiks precīzu cirsmas vērtību, veicot augošo koku caurmēra mērīšanu un sadalīšanu pa sortimentiem.

PĒC PRECĪZAS CIRSMAS VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS MŪSU MEISTARS JŪS INFORMĒS

NOVĒRTĒJUMI TIEK VEIKTI UN IZCENOJUMI APRĒĶINĀTI ĀTRĀK,
JA IESNIEGTĀ INFORMĀCIJA PAR CIRSMU IR PĒC IESPĒJAS PLAŠĀKA.