Geäst für holzhackschnitzel

SIA “LASKANA-MEŽS” iepērk zarus kaudzēs pie ceļa un šķeldu, kā arī attīra zemi no apauguma kurināmās šķeldas ražošanai. Strādājam Kurzemes, Zemgales un Vidzemes reģionos līdz Neretai-Aizkrauklei-Cēsīm-Limbažiem. Izskatām un novērtējam ikviena interesenta piedāvājumu.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI PIRKŠANAS PĀRDOŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAI:

Šķeldas ražošanas resursiem no meža:

CIRŠANAS APLIECINĀJUMS

ZEMES GRĀMATAS APLIECĪBA

MEŽA ZEMES PLĀNA KOPIJA

MEŽA ROBEŽPLĀNA KOPIJA

Šķeldas ražošanas resursiem no apauguma:

ĀRPUS MEŽA NOCIRSTĀS KOKSNES APLIECINĀJUMS

ZEMES GRĀMATAS APLIECĪBA

Jebkurā gadījumā:

PASES VAI ID KARTES DATI

BANKAS KONTA DATI

FAKTORI, KURI IETEKMĒ CENU, IEPĒRKOT ŠĶELDAS RAŽOŠANAS RESURSUS:

ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS

PIEBRAUKŠANAS IESPĒJAS

KVALITĀTE UN APJOMS

SAZINIES AR MUMS

Mežizstrāde (KURZEME)

INDARS VIŠŅEVSKIS

Tālr.: +371 26185099
E-pasts: [email protected]

Mežizstrāde (ZEMGALE, VIDZEME)

IVARS BERGMANIS

Tālr.: +371 28300251
E-pasts: [email protected]