Augošu koku cirsmu iepirkšana

Uzziniet koku cirsmas vērtību

Lai nodrošinātu kvalitatīvus mežizstrādes pakalpojumus, mums ir pieci profesionāli mežizstrādes meistari, četros Latvijas reģionos.

Lai uzzinātu vairāk - sazinieties ar mūsu meistariem!

Uzziniet cirsmas vērtību

Mēs Jums sniegsim provizorisku cirsmas novērtējumu 48 h laikā. Pēc meža apsekošanas mūsu speciālisti sniegs precīzu meža novērtējumu. Tādējādi provizoriskais vērtējums var mainīties — pieaugt vai samazināties.

Konsultācija un precīzs cenas piedāvājums
Precīzu cenas piedāvājumu ir iespējams izsniegt pēc mežaudzes apskatīšanas klātienē, kā arī dokumentācijas rūpīgas izpētes. Mūsu mežizstrādes speciālists Jūs konsultēs jautājumos, kas saistīti ar cirsmas pārdošanu un iespējami lielākas samaksas iegūšanu par to.

Dastošana
Sākotnēji cirsmai ir jābūt nodastotai (visu augošo koku nomērīšana meža nogabalā). Ja nepieciešams, piedāvājam veikt arī dastošanu. Ja Jūsu meža cirsma jau ir nodastota — informējiet par to mežizstrādes meistaru.

  Cirsmas pārdošanai nepieciešamie dokumenti

  Mūsu speciālisti var palīdzēt sakārtot visu nepieciešamo dokumentāciju.

  Ciršanas apliecinājums

  Dastojums

  Meža zemes plāna kopija

  Meža robežplāna kopija

  Zemesgrāmatas apliecība

  Augošu koku cirsmas līgums

  Mēs sniedzam individuālus pakalpojumus katram mūsu klientam, līdz ar to tādi ir arī mūsu līgumi. Jūs varēsiet izvēlēties, kurus pakalpojumus vēlaties, lai mēs nodrošinām, mūsu ilggadējā pieredze ļauj mums nodrošināt pilna cikla pakalpojumu.

  Sazinieties ar mums

  Ja vēlaties uzzināt vairāk par kokmateriālu pārvadāšanas iespējām un izmaksām, sazinieties ar kokmateriālu loģistikas vadītāju Lauri Pirktiņu.