Iepirkumi ostās

Plaša sortimenta papīrmalkas, malkas un šķeldas iepirkšana Liepājas, Rīgas un Rojas ostās.

Iepirkumu cenas

Tabulā norādītās cenas ir spēkā no 2024. gada 9. jūlija

Liepāja Roja Rīga

Skujkoku papīrmalka

3m
76.00
76.00
73.00

Bērza papīrmalka

3m
63.00
63.00
63.00

Apses papīrmalka

3m
52.00
52.00
52.00

Malka

3m
48.00
48.00
48.00

Skujkoku malka

3m
50.00
50.00
50.00

Šķelda

Neiepērk
Neiepērk
Neiepērk

Skujkoku papīrmalka

3m
Liepāja
76.00
Roja
76.00
Rīga
73.00

Bērza papīrmalka

3m
Liepāja
63.00
Roja
63.00
Rīga
63.00

Apses papīrmalka

3m
Liepāja
52.00
Roja
52.00
Rīga
52.00

Malka

3m
Liepāja
48.00
Roja
48.00
Rīga
48.00

Skujkoku malka

3m
Liepāja
50.00
Roja
50.00
Rīga
50.00

Šķelda

Liepāja
Neiepērk
Roja
Neiepērk
Rīga
Neiepērk

* Iepērkam apaļkoku ar FSC® paziņojumu.

Darba laiks ostās

Papīrmalkas, malkas un šķeldas iepirkšana ostās notiek saskaņā ar to darba laiku. Pirms došanās uz ostu pārliecinieties, ka Jūsu rīcībā ir visi obligātie kravas pavaddokumenti.

Liepāja

Brīvostas iela 40

P O T C Pk 7:00-23:00

S 7:00-23:00

SV Brīvs

Rīga

Zilā iela 22/24

P O T C Pk 7:00-23:00

S 7:00-18:00

SV Brīvs

Roja

Selgas iela 1 L

P O T C Pk 8:00-17:00

S Brīvs

SV Brīvs

Jauniem piegādātājiem

Ja esat jauns LSEZ SIA „Laskana” (licences kods FSC-C020422) vai SIA „Laskana mežs” (licences kods FSC-C128895) piegādātājs, Jums ir jāparaksta „Piegādātāja pašdeklarācija”, kurā tiek apliecināta Jūsu piekrišana sadarboties un sniegt informāciju par koku izcelsmi. Uzziniet vairāk sazinoties ar mūsu sertifikācijas speciālisti! 

 Lelde Krimpa, e-pasts: [email protected]

Obligātie kravas pavaddokumenti

Šie dokumenti ir obligāta prasība ikvienam mūsu sadarbības partnerim, lai nodrošinātu FSC® standarta prasības, kā arī LSEZ SIA „Laskana” likumības pārbaudes sistēmas prasības.

Piegādāto kokmateriālu kravu pavaddokumentā — pavadzīmē — ir jābūt norādītai kokmateriālu izcelsmes vietai un ciršanas apliecinājuma numuram, kā arī pavadzīmei ir jāpievieno:

Ciršanas apliecinājuma kopija;
Izcelsmes ķēde (līgumi u. tml.) līdz meža īpašniekam;
Cirsmas kontrollapa par katru ciršanas apliecinājumu.

Cirsmas kontrollapas

Cirsmas kontrollapas ir nepieciešamas, lai varētu identificēt meža izstrādātāju, jo FSC® prasības nosaka, ka darba drošības pārbaudes notiek reizi gadā. Šīs pārbaudes veicam mēs — kokmateriālu saņēmējs.

Pavaddokumentus var nosūtīt skenētus pa e-pastu arī pirms kravas nosūtīšanas

No 2019. gada 1. marta kravas bez visiem nepieciešamajiem pavaddokumentiem netiek pieņemtas.

Liepājā — [email protected] (tālr. +371 26423933)
Rīgā — [email protected] (tālr. +371 29455515)
Rojā — [email protected] (tālr. +371 29650005)

Ja uz pavadzīmes ir FSC® paziņojums, tad pavaddokumenti nav nepieciešami!

Sazinieties ar mums

Ja vēlaties uzzināt vairāk par kokmateriālu pārvadāšanas iespējām un izmaksām, sazinieties ar kokmateriālu loģistikas vadītāju Lauri Pirktiņu.

Kvalitātes prasības

Requirements
 • Priedei un eglei jābūt svaigi zāģētām;
 • Diametrs: no 6cm tievgalī – 60cm resgalī /bez mizas/;
 • Zariem jābūt nozāģētiem paralēli, līdz ar stumbru.
Allowed
 • Zaru augstums: līdz 3cm;
 • Vienpusējā līkumainība: 10%
 • Divpusējā līkumainība: 5%
 • Iekšējie un aplievas krāsojumi, zilējumi līdz 30% no diametra.
Not allowed
 • Trupe
 • Padēls
 • Dakšveida zari
 • Apogļojums
 • Metāliski ieslēgumi
 • Kukaiņu bojājumi
 • Skaldīta p/m
 • Plastmasa
Requirements
 • Bērzam jābūt svaigi zāģētam
 • Garums: 3m;
 • Diametrs: no 6cm tievgalī – 60cm resgalī /bez mizas/;
 • Zariem jābūt nozāģētiem paralēli stumbram
Allowed
 • Zaru augstums: līdz 3cm;
 • Vienpusējā līkumainība: 10%
 • Divpusējā līkumainība: 5%
 • Neīstais kodols
 • Iekšējie un aplievas krāsojumi
Not allowed
 • Trupe
 • Marmortrupe
 • Padēls
 • Dakšveida zari
 • Apogļojums
 • Metāliski ieslēgumi
 • Kukaiņu radīti bojājumi
 • Skaldīta p/m
 • Plastmasa
Requirements
 • Apsei jābūt svaigi zāģētai
 • Garums: 3m;
 • Diametrs: no 8cm tievgalī – 50cm resgalī /bez mizas/;
 • Zariem jābūt nozāģētiem paralēli stumbram.
Allowed
 • Zaru augstums: līdz 3cm;
 • Vienpusējā līkumainība: 10%
 • Divpusējā līkumainība: 5%
 • Kodola trupe /augoša koka trupe/: līdz 30% no diametra
Not allowed
 • Mīkstā trupe
 • Padēls
 • Dakšveida zari
 • Apogļojums
 • Metāliski ieslēgumi
 • Kukaiņu radīti bojājumi
 • Skaldīta p/m
 • Plastmasa
Requirements
 • (Visas Latvijā augošās koku sugas)
 • Diametrs: no 5cm tievgalī – 60cm resgalī
Not allowed
 • Apogļojumi
 • Metāliski ieslēgumi
 • Plastmasa
Requirements
 • (Visas Latvijā augošās egles un priedes koku sugas)
 • Diametrs: no 5cm tievgalī – 60cm resgalī
Allowed
 • Mīksta trupe
Requirements
 • 90% - BIEZUMS (mm) 5 – 15
 • 90% - PLATUMS (mm) 5 – 40
 • 90% - GARUMS (mm) 10 – 100
 • 10% - BIEZUMS (mm) 15 – 20
 • 10% - PLATUMS (mm) 40 – 50
 • 10% - GARUMS (mm) 100 – 150
Allowed
 • Miza – līdz 15%
 • Trupe – līdz 0,10%
 • Skaidas – līdz 10%
Not allowed
 • Metāla un plastmasas izstrādājumi
 • Akmeņi
 • Zeme
 • Citi svešķermeņi
 • Koksnes šķeldas tilpuma uzmērīšana un pieņemšana notiek ber/m3. Ja koksnes šķeldas kvalitāte neatbilst prasībām, tad krava netiek pieņemta.